top of page

მარიკა ბაუერი ნაჭყეპია ოფიციალურად დამტკიცებული ნაფიცი თარჯიმანი.  გთავაზობთ სათარჯიმნო  მომსახურებას გერმანიის მიწებზე ბავარიაში, ბადენვუტემბერგში, ზაარლანდში, ჰესენში და ბერლინში.

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ბერლინში:
Grünowstraße 32
D-12623 Berlin
მობილური: 0160 - 92223212 
ემაილი: maka.bauer@gmx.de

ნიუნბერგში:
Schultheissalle 36
D-90478 Nürnberg 
მობილური: 0160 - 92223212 
ემაილი: maka.bauer@gmx.de

მიუნხენში:
Thierschstr. 28
D-80538 München 
მობილური: 0160 - 92223212 
ემაილი: maka.bauer@gmx.de

ფრანკფურტში:
Heiner-Trift-Str. 45
D-63303 Dreieich-Buchschlag 
მობილური: 0160 - 92223212 
ემაილი: maka.bauer@gmx.de

 

 

Maka Bauer  (Geburtsname: Natschkebia) – öffentlich bestellte und beeidigte Dolmetscherin/Übersetzerin für die georgische Sprache, diplomierte Germanistin.  Mitglied im BDÜ Bundesverband der Übersetzer und Dolmetscher e.V. und VbDÜ Verein öffentlich bestellter und beeidigter Dolmetscher und Übersetzer Bayern e.V..

Als öffentlich bestellte und beeidigte Dolmetscherin/Übersetzerin für die georgische Sprache in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Hessen und Berlin biete ich Ihnen professionelle und zuverlässige Dienstleistungen sowie jahrelange Erfahrung im Dolmetschen und Übersetzen für die Sprachkombination Georgisch-Deutsch bzw. Deutsch-Georgisch an. Ich liefere Ihnen die gewünschten Übersetzungen und begleite sprachlich konsekutiv oder simultan Ihre Projekte, Verhandlungen und Behördengänge zu verschiedenen Anlässen.

დოკუმენტის თარგმანის შესრულება/

დამოწმება

ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოქალაქე ფლობს საქართველოში გაცემულ დოკუმენტებს და ესაჭიროება ისინი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში გამოსაყენებლად, ან ფლობს ადგილსამყოფელ უცხო ქვეყანაში გაცემულ დოკუმენტებს და ესაჭიროება ისინი საქართველოში გამოსაყენებლად. ამ კუთხით საკონსულო სამსახურები აღჭურვილი არიან ფუნქციით, თარგმნონ თქვენს ხელთ არსებული დოკუმენტების ქართულიდან ადგილსამყოფელი ქვეყნის ენაზე და პირიქით.
                                                                                                 
საკონსულო სამსახურს შეუძლია განახორციელოს დოკუმენტის თარგმნა, დოკუმენტის თქვენს მიერ წარმოდგენილი  თარგმანის სისწორის დამოწმება და ასევე, საკონსულო სამსახურს შეუძლია თარგმნოს და ამავე დროს დაამოწმოს მის მიერ ნათარგმნი დოკუმენტი.

მომსახურების დაწყების საფუძველია ნებისმიერი დაინტერესებული პირის განცხადება.

მომსახურების გაწევა  ხდება განაცხადის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში.

დოკუმენტის თარგმნა/დამოწმება  ხდება ამ თარგმანის საქართველოს, ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადმინისტრაციულ წარმოებაში გამოყენების მიზნით.

შესაძლებელია მხოლოდ გარკვეული სახის დოკუმენტების თარგმნა.  ეს დოკუმენტებია:
ცნობა, სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობა, დიპლომი, ნიშნების ფურცელი, ატესტატი, სერთიფიკატი, პიროვნების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, მართვის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქეობისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე გადაწყვეტილება/დასკვნა.

მომსახურების გაწევაზე უარი შეიძლება ითქვას, თუ:

  • მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილი არ არის საკონსულოს სამოქმედო არეალი;

  • მოთხოვნა არ პასუხობს მომსახურების განხორციელების მიზანს;

  • წარმოდგენილი დოკუმენტი არ შედის სათარგმნი დოკუმენტის ნუსხაში;

არ იქნა წარმოდგენილი მომსახურების მიღებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტები.

დოკუმენტის თითოეული გვერდის თარგმნა, ან დამოწმება, ან  თარგმნა დამოწმებით მომსახურების საკონსულო მოსაკრებელია 10 აშშ დოლარი. რიგ შემთხვევაში საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტაში.

გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოიძიოთ შესაბამისი საკონსულო სამსახური და იხილოთ, თუ რა ოდენობით და რომელ ვალუტაში უნდა მოხდეს თანხის გადახდა და შესაბამისად რომელი ბანკის ანგარიშის უნდა იქნეს გამოყენებული. 

ქვემოთ მოცემული შეღავათით ისარგებლებენ შემდეგი კატეგორიის პირები:
50 % თავისუფლდება

  • მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;

  • იძულებით გადაადგილებულ პირებად – დევნილებად ცნობილნი;

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები.

100 % თავისუფლდება

  • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები;

  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები;

  • პირები რეპატრიაციის საკითხებთან დაკავშირებული მოქმედებების შესრულებისას.

ცნობისათვის: ზემოაღნიშნული გარემოებები უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტით. 

 

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

EMBASSY OF GEORGIA
K-to-Acc. Nr. 436322203 BLZ 100 700 00
IBAN DE40 1007 0000 0436 3222 03 
BIC(SWIFT) DEUTDEBBXXX
DEUTSCHE BANK BERLIN

9 EUR

 

საკონტაქტო ინფორმაცია, მოქალაქეთა მიღების საათები:
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main
ტელ.: +49(0)699 767 1137
ფაქსი.: +49(0)699 767 1138
ელ.ფოსტა: frankfurt.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.germany.mfa.gov.ge

 

ასევე:

Address: Drakerstr. 6, 10787 Berlin

Tel: +49 30 484907+19

Fax: +49 30 484907+20

E-mail: berlin.konsulat@mfa.gov.ge

Website: www.germany.mfa.gov.ge

ეკა კენჭაძე დუსელდორფის უმარლესი სასამართლოდ მიერ ოფიციალურად აღიარებული ნაფიცი თარჯიმანი.

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები

 

  Eka Kentchadze

  Pestalozzistr. 16

  40549 Düsseldorf

 

 სამახურში:+ 49 (0) 211 - 5073978

 Fax:+ 49 (0) 211 - 5073979

 მობილური:+ 49 (0) 177 - 2308195

 ხაზის:+ 49 (0) 211 - 5381518

 

 E-Mail:info@kentchadze.de

 kentchadze@yahoo.de

 http://www.kentchadze.de

მოგესალმებით, ჩემს გვერდზე თარგმნა დამოწმება ქართულ გერმანულ ენებზე. საჭიროების შემთხვევაში ვაკეთებ კონსულტაციას დამიკავშირით მითითებულ ემაილზე ტელეფონზე ან სკაიპით. 18 წელზე მეტია რაც თარჯიმნად ვმუშაობ 2003 წლიდან კი გახლავართ ოფიციალური ნაფიცი თარჯიმანი ეკონომიკის, სამართლის მედიცინისა და კერძო ქონების სფეროებში.

ფასები:

ქორწინების მოწმობები, დაბადების მოწმობები, მოქალაქეობის მიღების დასტური თარგმნა და ბეჭდით დამოწმება გერმანულიდან - ქართულად ან ქართულიდან გერმანულად, რომელთა მოცულობაც ერთ ფურცელ არ აღემატება ღირს 35 ევრო

შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ სათარგმნი მასალები მე გაგიკეთებთ ოფიციალურ შემოთავაზებებს უფასოდ ექიმებსა და ადვოკატებს ვთავაზობ შეღავათიან ფასებს. 

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

Postanschrift:
Querstraße 39
30519 Hannover

0511 - 2625540
0179 - 7098651

mail@khundadze.de

mail@georgischdolmetscher.de

Skype-Name: georgischdolmetscher

USt-IdNr.: DE253104214

Sie befinden sich auf der Webseite von Irma Berscheid-Kimeridze. Als diplomierte Germanistin, ermächtigte Übersetzerin / allgemein beeidigte Dolmetscherin mit mehrjähriger Berufspraxis und Georgisch-Lehrerin, ebenso Trainerin für Landeskunde Georgien stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ob Sie ein Dokument (mit Beglaubigung), einen Vertrag, Film, eine Diagnose, Webseite oder einen anderen Text ins Georgische oder Deutsche zu übersetzen haben – bei mir sind Sie an der richtigen Stelle. Mein Stempel ist bundesweit anerkannt.

Auf Anfrage kann ich auch englische Texte ins Georgische übersetzen.

In meinem Lebenslauf erfahren Sie mehr über meinen beruflichen Werdegang und meine langjährige Beziehung zu Deutschland.

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten, finden Sie hier alle Adressdaten.

Add Description here.

Sie befinden sich auf der Webseite von Irma Berscheid-Kimeridze. Als diplomierte Germanistin, ermächtigte Übersetzerin / allgemein beeidigte Dolmetscherin mit mehrjähriger Berufspraxis und Georgisch-Lehrerin, ebenso Trainerin für Landeskunde Georgien stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ob Sie ein Dokument (mit Beglaubigung), einen Vertrag, Film, eine Diagnose, Webseite oder einen anderen Text ins Georgische oder Deutsche zu übersetzen haben – bei mir sind Sie an der richtigen Stelle. Mein Stempel ist bundesweit anerkannt.

Auf Anfrage kann ich auch englische Texte ins Georgische übersetzen.

In meinem Lebenslauf erfahren Sie mehr über meinen beruflichen Werdegang und meine langjährige Beziehung zu Deutschland.

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten, finden Sie hier alle Adressdaten.

 

დიუსელდორფის უმაღლესი სასამართლოს მიერ უფლებამოსილი ოფიციალური მთარგმნელი და თარჯიმანი ქართული, რუსული და გერმანული ენებიდან. ნებისმიერი დოკუმენტები!
მომმართეთ: email giobankir@gmail.com
ან კი 0179 - 9124828.

პატივისცემით გიორგი ხოჯაშვილი

ქალბატონი ირმა გთავაზობთ მომსახურების შემდეგ სახეებს:

Beglaubigte Übersetzungen საბუთების დამოწმებული თარგმანი
Übersetzungen der allgemeinen Texte ზოგადი ტექსტების თარგმანი
Fachübersetzungen სპეციალური ტექსტების თარგმანი
- Recht სამართალი
- Wirtschaft ეკონომიკა
- Bankwesen საბანკო საქმე
- Medizin მედიცინა
- Technik (auf Anfrage) ტექნიკა
- Geisteswissenschaften ჰუმანიტარული მეცნიერებები

პოლიტიკა, ეკონომიკა, ვაჭრობა, საბაჟო და სამსენებლო განხრით.

 გთავაზობთ გადათარგმნა დამოწმებას ასევე პროფესიონალი თარჯიმნების ძიებას სხვადასხვა პროექტებისათვის ეკონომიკის, სამსენებლო, სამართლის, საბაჟო თუ სავაწრო სფეროებისათვის. გერმანიის მიწების ზაარლანდის ბადენ ვუტენბერგის და რეინლანდ პფალცის მთავრობის მიერ ნებადართული ოფიციალური ტარჯიმანი და ნოტარი.

 

Dolmetschen - (Fachgebiete: Recht, Politik, Wirtschaft, Handel, Zoll, Bauwesen)

Übersetzen -

Beglaubigung

Vermittlung kompetenter Dolmetscher/Übersetzer für verschiedene Projekte.

 

Als öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Dolmetscher und Übersetzer der georgischen Sprache für die Gerichte und Notare der Länder 

Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz

biete ich Ihnen professionelle, zuverlässige und dennoch preiswerte Dienstleistungen sowie jahrelange Erfahrung im Dolmetschen für die Sprachkombination  

Georgisch-Deutsch,Deutsch-Georgisch,Russisch-Deutsch und Deutsch-Russisch an.

Please reload

georgischer-übersetzer_ქართველი თარჯიმნები
bottom of page